Τα Σάββατα του Αυγούστου η εταιρία μας θα παραμένει κλειστή!